telepen numerički generator crtičnog koda

primjer:

čisto